Bảng giá ưu đãi dành cho salon, đại lý

Miễn phí vận chuyển 100% đối với salon, đại lý

 

Kem hấp collagen phủ lụa Karseell Maca

Kem hấp collagen phủ lụa Karseell Maca

Dung tích: 500mlml

Ưu đãi: 3 tặng 1

Giá salon: 265.000 vnđ

Kem hấp collagen Karseell Maca

Kem hấp collagen Karseell Maca

Dung tích: 500mlml

Ưu đãi: 3 tặng 1

Giá salon: 265.000 vnđ

Keratin phục hồi thần tốc (Gel)

Keratin phục hồi thần tốc (Gel)

Dung tích: 500mlml

Ưu đãi: 3 tặng 1

Giá salon: 505.000 vnđ

Tinh dầu Karseell Maca dưỡng tóc

Tinh dầu Karseell Maca dưỡng tóc

Dung tích: 50mlml

Ưu đãi: 3 tặng 1

Giá salon: 275.000 vnđ

Cặp dầu gội xả siêu mượt Karseell Maca.

Cặp dầu gội xả siêu mượt Karseell Maca.

Dung tích: 500mlml

Ưu đãi: 3 tặng 1

Giá salon: 310.000 vnđ

Phục hồi Keratin tóc nát (kem)

Phục hồi Keratin tóc nát (kem)

Dung tích: 500mlml

Ưu đãi: 3 tặng 1

Giá salon: 310.000 vnđ

Cặp dầu gội xả siêu mượt Karseell Maca.

Cặp dầu gội xả siêu mượt Karseell Maca.

Dung tích: 800mlml

Ưu đãi: 3 tặng 1

Giá salon: 480.000 vnđ

Bột tẩy tóc bóc tách hạt màu

Bột tẩy tóc bóc tách hạt màu

Dung tích: 500mlml

Ưu đãi: 3 tặng 1

Giá salon: 180.000 vnđ

Nước xịt dưỡng tóc Karseell Maca

Nước xịt dưỡng tóc Karseell Maca

Dung tích: 150mlml

Ưu đãi: 3 tặng 1

Giá salon: 185.000 vnđ

Kem dưỡng xả khô Karseell Maca

Kem dưỡng xả khô Karseell Maca

Dung tích: 150mlml

Ưu đãi: 3 tặng 1

Giá salon: 185.000 vnđ

Dầu gội xả gói

Dầu gội xả gói

Dung tích: 300ml x 10ml

Ưu đãi: 3 tặng 1

Giá salon: 180.000 vnđ

Thuốc nhuộm tóc tự cân bằng Karseell Maca

Thuốc nhuộm tóc tự cân bằng Karseell Maca

Dung tích: 100mlml

Ưu đãi: 3 tặng 1

Giá salon: 85.000 vnđ

KEM HẤP COLLAGEN COMPLEX BERDYWIN

KEM HẤP COLLAGEN COMPLEX BERDYWIN

Dung tích: 500mlml

Ưu đãi: 3 tặng 1

Giá salon: 266.000 vnđ

KEM HẤP ARGAN OIL HAIR MASK BERDYWIN

KEM HẤP ARGAN OIL HAIR MASK BERDYWIN

Dung tích: 500mlml

Ưu đãi: 3 tặng 1

Giá salon: 545.000 vnđ

CẶP DẦU GỘI, XẢ SIÊU MƯỢT BERDYWIN

CẶP DẦU GỘI, XẢ SIÊU MƯỢT BERDYWIN

Dung tích: 500mlml

Ưu đãi: 3 tặng 1

Giá salon: 330.000 vnđ

CẶP DẦU GỘI, XẢ SIÊU MƯỢT BERDYWIN

CẶP DẦU GỘI, XẢ SIÊU MƯỢT BERDYWIN

Dung tích: 1000mlml

Ưu đãi: 3 tặng 1

Giá salon: 590.000 vnđ

KEM UỐN - ÉP SETTING BERDYWIN

KEM UỐN - ÉP SETTING BERDYWIN

Dung tích: 500mlml

Ưu đãi: 3 tặng 1

Giá salon: 210.000 vnđ

Kem hấp collagen pallamina

Kem hấp collagen pallamina

Dung tích: 500mlml

Ưu đãi: 5 tặng 2

Giá salon: 250.000 vnđ

Kem hấp phục hồi keratin pallamina

Kem hấp phục hồi keratin pallamina

Dung tích: 500ml ml

Ưu đãi: 5 tặng 2

Giá salon: 430.000 vnđ

Tinh dầu Argan PALLAMINA 60ML

Tinh dầu Argan PALLAMINA 60ML

Dung tích: 60mlml

Ưu đãi: 5 tặng 2

Giá salon: 195.000 vnđ

Cặp dầu gội xả siêu mượt PALLAMINA

Cặp dầu gội xả siêu mượt PALLAMINA

Dung tích: 400mlml

Ưu đãi: 5 tặng 2

Giá salon: 215.000 vnđ

Cặp dầu gội xả siêu mượt PALLAMINA

Cặp dầu gội xả siêu mượt PALLAMINA

Dung tích: 750mlml

Ưu đãi: 5 tặng 2

Giá salon: 310.000 vnđ

DẬP ĐỊNH HÌNH TÓC ÉP PALLAMINA

DẬP ĐỊNH HÌNH TÓC ÉP PALLAMINA

Dung tích: 1000mlml

Ưu đãi: 5 tặng 2

Giá salon: 210.000 vnđ

THUỐC UỐN – ÉP PALLAMINA (1)

THUỐC UỐN – ÉP PALLAMINA (1)

Dung tích: 1000mlml

Ưu đãi: 5 tặng 2

Giá salon: 280.000 vnđ

Bóc màu đen đỏ pallamina (số 1, số 2)

Bóc màu đen đỏ pallamina (số 1, số 2)

Dung tích: 500mlml

Ưu đãi: 5 tặng 2

Giá salon: 265.000 vnđ

THUỐC UỐN – ÉP PALLAMINA (2)

THUỐC UỐN – ÉP PALLAMINA (2)

Dung tích: 1000mlml

Ưu đãi: 5 tặng 2

Giá salon: 280.000 vnđ